Meer capaciteit stroomnet goed nieuws voor scholen

Netbeheerders investeren de komende jaren miljarden in het uitbreiden, onderhouden en verzwaren van het elektriciteits- en gasnet. Dat is goed nieuws voor onder andere scholenbouw en -renovatie.